Pravo prijave na natječaj, radi dobivanja pomoći za školovanje, imaju učenici završnog razreda srednje škole i studenti s područja grada Splita, koji se školuju na sveučilištima /visokim učilištima na području Republike Hrvatske, a koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da prijavitelj/ica i jedan od roditelja imaju prebivalište na području grada Splita,
- da su prijavitelj/ica i/ili članovi obitelji ostvarili pravo na pomoć u sustavu socijalne skrbi,
- da je redovno upisan/a u tekuću školsku/akademsku godinu,
- da je uspješno završio/la prethodne godine školovanja,
- da im ostvareni prosjek ocjena u srednjoj školi iznosi najmanje 4,0 odnosno da su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili minimalno 50 ECTS bodova.
- da prijavitelj/ica ne prima stipendiju drugog davatelja

Prijava na natječaj podnosi se isključivo poštom na adresu:
Zaklada “Kajo Dadić” Split
Sinjska 7, 21000 Split
s naznakom “Prijava za dodjelu stipendije”

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja.
Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebnih dokumenata neće se uzeti u razmatranje.
O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja.

| Doris Žuro, mag.sociologije | N atječaj | 19.11.2019 |

Pin It