KBF Split

Na temelju članka 9. st. 2. i 3. Pravilnika o radu upravnih tijela KBF-a Sveučilišta u Splitu upućujem Poziv na Devetu redovitu sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. godini 2022./2023., koja će se održati u četvrtak, 6. srpnja 2023., s početkom u 15.00 sati u Velikoj dvorani KBFa.

Prijedlog Dnevnoga reda:

 1. Ovjera zapisnika Osme redovite sjednice FV-a, održane 14. lipnja 2023.
 2. Studenti - Izvješće s razredbenog ispita i motivacijskih razgovora
 3. PDS
  a) Obrana doktorskog rada Darka Rapića
  b) Prijava teme licencijatskog rada Ivana Ugrina
 4. Profesori
  a) Usvajanje izvješće Stručnog povjerenstva za ocjenu znanstvene i nastavne djelatnosti u postupku izbora prof. dr. sc. Jadranke Garmaz na znanstvenonastavno radno mjesto redovitog profesora — trajni izbor
  b) Prof. dr. sc. Ivan Bodrožić — izbor na znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju
  c) Katedra kanonskog prava — raspisivanje natječaja za izbor mr. sc. Ante Rake na suradničko radno mjesto višeg asistenta
 5. Usvajanje Izvedbenog plana nastave za ak god. 2023./2024.
 6. Donošenje odluke o korištenju kolektivnog godišnjeg odmora
 7. Razno

Split, 28. lipnja 2023.

Izv. prof. dr. sc. Šimun Bilokapić, dekan

KLASA: 029-06/23-06/00002
UR.BROJ: 2818-203-01-01-23-17

 

Pin It