KBF Split

Na temelju članka 9. st. 2. i 3. Pravilnika o radu upravnih tijela KBF-a Sveučilišta u Splitu upućujem Poziv na Osmu redovitu sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. godini 2022./2023., koja će se održati u srijedu, 14. lipnja 2023., s početkom u 15.00 sati u velikoj dvorani KBF- a.

Prijedlog Dnevnoga reda:

 1. Ovjera zapisnika Sedme redovite sjednice FV-a, održane 20. travnja 2023.
 2. Profesori
  a) Prof. dr. sc. Jadranka Garmaz — pokretanje postupka izbora na znanstvenonastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru
  b) Katedra Svetog pisma Novog zavjeta — raspisivanje natječaja za izbor dr. sc. Ivana Lovrića na suradničko radno mjesto višeg asistenta
  c) Suglasnost za raspisivanje natječaja za znanstveno-nastavno radno mjesto docenta na Katedri moralnog bogoslovlja
  d) Suglasnost za raspisivanje natječaja za suradničko radno mjesto asistenta na Katedri filozofije (zamjena za prof. dr. sc. Antu Vučkovića)
  e) Suglasnost za raspisivanje natječaja za suradničko radno mjesto asistenta na Katedri filozofije (zamjena za dr. sc. Borisa Vidovića)
  f)  Suglasnost za raspisivanje natječaja za suradničko radno mjesto asistenta na Katedri crkvene povijesti
  g) Nadopuna Odluke FV-a (KLASA: 029-06/23-06/00001 UR.BROJ: 2181-20302-01-23-0030) o pokretanju postupka izbora dr. sc. Domagoja Volarevića na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta
 3. Izbor zamjene na radno mjesto voditelja/ce službe PDS-a i Ureda za međunarodnu suradnju do povratka djelatnice sa rodiljinog dopusta
 4. Izvješće sjednice Povjerenstva za znanstvenih simpozija
 5. Razno

Izv. prof. dr. sc. Šimun Bilokapić, Dekan KBF-a

Pin It