KBF Split

Na temelju članka 9. st. 2. i 3. Pravilnika o radu upravnih tijela KBF-a Sveučilišta u Splitu upućujem Poziv na Desetu redovitu sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. godini 2022./2023., koja će se održati u četvrtak, 7. rujna 2023., s početkom u 15.00 sati u Velikoj dvorani KBFa.

Prijedlog Dnevnoga reda:

 1. Ovjera zapisnika Devete redovite sjednice FV-a, održane 6. srpnja 2023.
 2. Studenti — izvještaj sa jesenskog upisnog roka
 3. Profesori
  a) Usvajanje izvješće Stručnog povjerenstva za ocjenu znanstvene i nastavne djelatnosti u postupku izbora dr sc. Domagoja Volarević na znanstvenonastavno radno mjesto docenta
  b) Usvajanje izvješće Stručnog povjerenstva za ocjenu znanstvene i nastavne djelatnosti u postupku izbora dr. sc. Ivana Lovrića na suradničko radno mjesto višeg asistenta
  c) Izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta na katedri moralne teologije
 4. Imenovanje novih članova Povjerenstava
 5. Raspisivanje natječaja za radno mjesto portira na KBF-u zbog odlaska djelatnika u mirovinu
 6. Prijedlog Studentskog zbora KBF-a
 7. Razno

Izv. prof. dr. sc. Šimun Bilokapić, dekan KBF-a

Split, 30. kolovoza 2023.

KLASA: 029-06/23-06/00002
UR.BROJ: 2818-203-01-01-23-19

 

Pin It