KBF Split

Na temelju članka 9. st. 2. i 3. Pravilnika o radu upravnih tijela KBF-a Sveučilišta u Splitu upućujem Poziv na Sedmu redovitu sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak godini 2022./2023., koja će se održati u četvrtak, 20. travnja 2023., s početkom u 15.00 sati u velikoj dvorani KBF-a. Prijedlog Dnevnoga reda:

  1. Ovjera zapisnika Šeste redovite sjedmce FV-a, održane 9. ožujka 2023.
  2. Ovjera zapisnika Treće elektroničke sjednice FV-a održane od 29. ožujka do 30. ožujka 2023. do 15:00 sati
  3. PDS a) Studentske molbe b) Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za upis novih studenata na Doktorski studij KBF-a c) Donošenje odluke o terminu polaganja razlikovnog ispita
  4. Profesori - Mag. mus. Ivan Urlić — pokretanje postupka izbora na radno mjesto višeg asistenta
  5. Usvajanje Statuta KBF-a
  6. Donošenje odluke o usvajanju izmjena i dopuna studijskih programa
  7. Donošenje odluke o usvajanju programa cjeloživotnog učenja „Kooperativno učenje i logoterapijske radionice " (KOLO)
  8. Razno 
    a) Studentske ankete

Izv. prof. dr. sc. Šimun Bilokapić, dekan

Pin It