KBF Split
Na temelju članka 9. st. 2. i 3. Pravilnika o radu upravnih tijela KBF-a Sveučilišta u Splitu upućujem Poziv na Šestu redovitu sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. godini 2022./2023., koja će se održati u Četvrtak, 9. ožujka 2023., s početkom u 15.00 sati u velikoj dvorani KBF-a.
Prijedlog Dnevnoga reda:
 1. Ovjera zapisnika Pete redovite sjednice FV-a, održane 9. veljače 2023.
 2. Ovjera zapisnika Prve elektroničke sjednice FV-a održane od 17. veljače do 20. veljače 2023. do 15:00 sati
 3. Ovjera zapisnika Druge elektroničke sjednice FV-a održane od 20. veljače do 21. veljače 2023. do 15:00 sati
 4. Studenti
  a) Studentske molbe
  b) Kolizije
 5. PDS — studentske molbe
 6. Profesori
  a) Raspisivanje natječaja za izbor dr. sc. human. Domagoja Volarevića u znanstveno-nastavno radno mjesto docenta
  b) Raspisivanje natječaja za izbor dr. sc. inter. Borisa Vidovića u znanstvenonastavno radno mjesto docenta
 7. Imenovanje pročelnika Katedre kanonskog prava i Katedre moralnog bogoslovlja
 8. Donošenje odluke o raspisivanju redovitih izbora za Studentski zbor KBF-a
 9. Odbor za unaprjeđenje kvalitete — izvještaji
 10. Izvješće o radu Centra ”Don Frane Bulić” za 2022. te Plan i program za 2023. godinu
 11. Uskrsnica (poklon bon) za nenastavno osoblje
 12. Razno
Izv. prof. dr. sc. Šimun Bilokapić
Pin It