KBF Split
Na temelju članka 9. st. 2. i 3. Pravilnika o radu upravnih tijela KBF-a Sveučilišta u Splitu upućujem Poziv na Petu redovitu sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. godini 2022./2023., koja će se održati u četvrtak, 9. veljače 2023., s početkom u 15.00 sati u velikoj dvorani KBF-a.
Prijedlog Dnevnoga reda:
  1. Ovjera zapisnika Četvrte redovite sjednice FV-a, održane 19. siječnja 2023.
  2. Završni obračun 2022.
  3. PDS — studentske molbe
  4. Izbor članova povjerenstava na upražnjena mjesta
  5. Raspisivanje internog natječaja za pročelnika Katedre kanonskog prava
  6. Raspisivanje internog natječaja za pročelnika Katedre moralnog bogoslovlja
  7. Zamolba za suradnju u nastavi
  8. Razno

Izv. prof. dr. sc. Šimun Bilokapić, dekan

KLASA: 003-05/23-06/0001
URBROJ: 2181-203-01-01-23-0003

Pin It