KBF Split
Članovima Fakultetskoga vijeća
Poziv na Četvrtu redovitu sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. godini 2022./2023., koja če se održati u četvrtak, 19. siječnja 2022., s početkom u 15.00 sati u velikoj dvorani KBF-a.
Prijedlog Dnevnoga reda:
 1. Ovjera zapisnika Treće redovite sjednice FV-a, održane 7. prosinca 2022.
 2. Studentske molbe
 3. PDS
  a) Molbe za produljenje statusa studiranja izvan roka od 10 godina
  b) Molbe za upis nakon redovnog roka studiranja
  c) Molbe za zamrzavanje studija
  d) 2. Obrazac za bodovanje izbornih aktivnosti na PDS-u.
  e) Izvješće voditelja studija o godišnjem izvješću doktoranada o radu u ak. g. 2021./22.
 4. Profesori — izbor u viša zvanja
 5. Simpoziji
  a) Prijedlog teme za godišnji simpozij KBF-a u listopadu 2023.
  b) Prijedlog imenovanja znanstvenog i organizacijskog odbora za simpozij „Promjena spola kao izazov teologiji i medicini”, u suorganizaciji KBF-a i HKLD-a u svibnju 2023.
  c) Prijedlog za suorganizacijom simpozija povodom 25 godina dolaska pape Ivana Pavla II. u Hrvatsku (listopad 2023.) i imenovanja znanstvenog i organizacijskog odbora sa strane KBF-a.
 6. Zamolba Povjerenstva za izdavačku djelatnost
 7. Usvajanje rebalansa proračuna za 2022. god.
 8. Razno
Split, 11. siječnja 2023.
Dekan KBF-a
Izv. prof. dr. sc. Šimun Bilokapić
KLASA: 003-05/23-06/0001
URBROJ: 2181-203-01-01-23-0001
 

 

 

 

Pin It