KBF Split

Na temelju čl. 11. Pravilnika o radu upravnih tijela Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, zbog žurnosti predmeta o kojem treba donijeti odluku, sazivam Prvu elektroničku sjednicu Fakultetskog vijeća KBF-a u ak. god. 2022./2023. Predmet žurnosti je usvajanje odluke o iznosu naknade za troškove upisnine, školarine i druge naknada na sveučilišnom prijediplomskom, diplomskom, integriranom i doktorskom studiju, usvajanje odluke o upisnim kvotama na Sveučilišnim prijediplomskim studijima KBF-a za ak.god. 2023./2024. te usvajanje odluke o pozivanju gostujućeg nastavnika.


Za sjednicu predlažem sljedeći Dnevni red:

  1. Usvajanje odluke o iznosu naknade za troškove upisnine, školarine i druge naknada na Sveučilišnom prijediplomskom, diplomskom, integriranom i doktorskom studiju KBFa
  2. Usvajanje odluke o upisnim kvotama za ak.god. 2023./2024.
  3. Usvajanje odluke o pozivanju gostujućeg nastavnika radi zamjene mr. sc. Jenka Bulića za vrijeme bolovanja (ljetni semestar ak. god. 2022/2023.).

Prijedlog odluka:

  1. Tkoje ZA (PROTIV, SUZDRŽAN) da se usvoji odluka o iznosu naknade za troškove upisnine, školarine i druge naknada na Sveučilišnom prijediplomskom, diplomskom, integriranom i doktorskom studiju KBF-a?
  2. Tko je ZA (PROTIV, SUZDRŽAN) da se usvoji odluka o upisnim kvotama Sveučilišnog prijediplomskog TKS-a te Sveučilišnog integriranog FTS-a za ak.god. 2023./2024.?
  3. Tko je ZA (PROTIV, SUZDRŽAN) da se usvoji odluka o pozivanju gostujućeg nastavnika (Prijedlog Katedre religiozne pedagogije i katehetike je dr. sc. s. Marijana Ćuk).
    Molim vas da svoj elektronički glas (za, protiv, suzdržan) na oba upita pošaljete elektroničkim putem najkasnije do ponedjeljka, 20. veljače 2023., do 15:00 sati, na e-mail tajnika Fakulteta Ante Jukića: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Izv. prof. dr. sc. Šimun Bilokapić, dekan

Pin It