KBF Split

Na temelju čl. 11. Pravilnika o radu upravnih tijela Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, zbog žurnosti predmeta o kojem treba donijeti odluku, sazivam Drugu elektroničku sjednicu Fakultetskog vijeća KBF-a u ak. god. 2022./2023. Predmet žurnosti je usvajanje odluke o izmjenama i dopunama nazivâ studijskih programa i akademskih naziva koji se stječu završetkom studija usklađenih s Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022).

Za sjednicu predlažem sljedeći Dnevni red:

  1. Usvajanje odluke o izmjenama i dopunama nazivâ studijskih programa i akademskih naziva koji se stječu završetkom studija usklađenih s Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 1 19/2022).

Prijedlog odluka:

  1. Tko je ZA (PROTIV, SUZDRŽAN) da se usvoji odluka o izmjenama i dopunama nazivâ studijskih programa i akademskih naziva koji se stječu završetkom studija usklađenih s Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022)?

Molim vas da svoj elektronički glas (ZA PROTIV, SUZDRŽAN) na upit pošaljete elektroničkim putem najkasnije do utorka, 21. veljače 2023., do 15:00 sati, na e-mail tajnika Fakulteta Ante Jukića: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Split, 20. veljače 2023.

Izv. prof. dr. sc. Šimun Bilokapić, dekan KBF-a

KLASA:029-06/23-06/00002
URBROJ: 2181-203-01-01-23-0006

Pin It