Objavljen je usvojen i ovjeren  Zapisnik 1. elektroničke sjednice FV-a u akad. god. 2022./23., održane od 17. do 20. veljače 2023. god. i usvojen na 6. redovitoj sjednici FV-a u ak. god. 2022./2023., koja je održana 9.ožujka  2023. god.

Pin It