KBF Split

Objavljen je usvojen i ovjeren  Zapisnik 8. redovite sjednice FV-a u akad. god. 2021./22., održane 9. lipnja 2022. god. usvojen na 9. redovitoj sjednici FV-a u ak. god. 2021./2022., koja je održana 6.srpnja 2022. god.

Pin It