Objavljen je usvojen i ovjeren  Zapisnik 10. redovite sjednice FV-a u akad. god. 2021./22., održane 8. rujna 2022. god. usvojen na 1. redovitoj sjednici FV-a u ak. god. 2022./2023., koja je održana 13.listopada 2022. god.


 

Pin It