Objavljen je usvojen i ovjeren  Zapisnik 7. redovite sjednice FV-a u akad. god. 2021./22., održane 7. travnja 2022. god. usvojen na Osmoj redovitoj sjednici FV-a u ak. god. 2021./2022., koja je održana 9.lipnja 2022. god.

Pin It