KBF Split

Objavljen je Poziv na Treću redovitu sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. godini 2021./2022., koja će se održati u četvrtak, 9. prosinca 2021., s početkom u 15,00 sati u velikoj dvorani KBF-a.
Prijedlog Dnevnoga reda:

 1. Prijedlog financijskog Plana za 2022 godinu.
 2. Ovjera zapisnika Druge redovite sjednice FV-a, održane, 11. studenoga 2021.
 3. Poslijediplomski studij: studentske molbe
 4. Usvajanje izmjena i dopuna Integriranog filozofsko-teološkog studijskog programa
 5. Imenovanje koordinatora nastavnih baza
 6. Usvajanje Pravilnika o stegovnoj odgovornosti zaposlenika KBF-a
 7. Nenastavno osoblje: raspisivanje natjeèaja za čistačicu/spremačicu
 8. Razno
  a. Izvješée sa sjednice Senata
  b. Dopis MZO o doktorskom programu Povijest teologije i kršćanskih institucija
  c. Godišnji simpozij KBF-a

Pin It