Objavljen je Poziv na Drugu redovitu sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. godini 2021./2022.., koja će se održati u četvrtak, 11. studenoga 2021., s početkom u 16,00 sati u velikoj dvorani KBF-a.

Prijedlog Dnevnoga reda:

 1. Ovjera zapisnika Prve redovite sjednice FV-a, održane 14. listopadu 2021.
 2. Studentske molbe
 3. Poslijediplomski studij: studentske molbe
 4. Profesori
  a. Skupno izvješće Stručnog povjerenstva za izbor doc. dr. sc. Šimuna Bilokapića u zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora
  b. Vanjska suradnja (molba Teološko-katehetskog odjela Sveučilišta u Zadru)
 5. Izbor pročelnika katedre Povijesti kršćanske literature i kršćanskog nauka
 6. Izbor novog urednika časopisa „Služba Božja“
 7. Akcijski plan za ak. god. 2021./2022.
 8. Akcijski plan za PDS za ak. god. 2021./2022.
 9. Plan aktivnosti Odbora za unaprijeđenje kvalitete studiranja na KBF-u za akad. god. 2021./22.
 10. Pravilnici
  a. Usvajanje Pravilnika o ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora
  b. Usvajanje Pravilnika o stegovnoj odgovornosti zaposlenika KBF-a
  c. Usvajanje izmjena i dopuna Pravilnika o nagrađivanju
 11. Nenastavno osoblje
  a. Izvješće o izboru predstavnika nenastavnog osoblja u FV
  b. Izbor novog glavnog tajnika KBF-a
  c. Raspisivanje natječaja za voditelja knjižnice
 12. Razno
  a. Izvješće sa sjednice Senata
  b. Reforma FTS-a
  c. Ankete: Prediplomski TKS; Diplomski TKS, Integrirani FTS, Zbirno izvješće - KBF

| Prof. dr. sc. Mladen Parlov, dekan |

Pin It