Objavljen je Poziv na Prvu redovitu sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. godini 2021 ./2022.. koja će se održati u četvrtak, 14. listopada 2021. , s početkom u 16.00 sati u velikoj dvorani KBF-a.
Prijedlog Dnevnoga reda:

 1. Ovjera zapisnika Sedme redovite sjednice FV-a, održane 2. rujna 2021 .
 2. Studentska pitanja: Molbe i kolizije, nadnevci konzultacija, voditelji studenata
 3. Poslijediplomski studij
  a. Studentske molbe (Darko Rapić; Ana Peroš, Tea Tolić)
  b. Upis novih studenata
  c. Plan izvedbe nastave za zimski semestar i plan vanjske suradnje
 4. Profesori
  a. Molba za mirovanje rokova za reizbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta ili izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora (Ante Akrap)
  b. Međusveučilišna suradnja (Molba HKS, Molba FHS)
  c. Unutarsveučilišna suradnja (Molba Doris Zuro)
 5. Raspisivanje internog natječaja za pročelnika katedre
 6. Imenovanje Odbora za unaprjeđenje kvalitete
 7. Raspisivanja internog natječaja za glavnog urednika „Službe Božje"
 8. Međunarodna suradnja
  a. Godišnje izvješće Ureda za međunarodnu suradnju
  b. Odobrena mobilnost na KBF-u
 9. Plan upravljanja ljudskim resursima za ak. god. 2021.-2022.
 10. Molba za odobrenje sveuöilišnih vježbaonica i mentora za ak. god. 2021./2022.
  Izvješće Odbora za unaprjeđenje kvalitete
 11. Izvješće o programima cjeloživotnog učenja
 12. Razno
  a. Izvješće sa sjednice Senata
  b. Izvješće o unutarnjoj reviziji postupka nabave na KBF-u
  c. Ankete
  d. Godišnji simpozij KBF-a

| Prof.dr.sc. Mladen Parlov, dekan | 

Pin It