Objavljen je Poziv za nastavak VI. Redovite sjednice FV-a, od dana  koja će se održati dana 23. lipnja 2020. godine,  u Velikoj dvorani KBF-a,  u 11:45, sati i Poziv na Drugu izvanrednu sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. godini 2019./2020., koja će se održati u utorak, 23. lipnja 2020., s početkom u 12,00 u velikoj dvorani KBF-a. Prijedlog Dnevnog reda:

 1. Ovjera zapisnika Elektroničke sjednice FV-a, održane od 18. do 20. ožujka 2020.
 2. Ovjera zapisnika Elektroničke sjednice FV-a, održane od 21. do 23. travnja 2020.
 3. Ovjera zapisnika Elektroničke sjednice FV-a, održane od 2. do 3. lipnja 2020.
 4. Studenti
  a. Studentske molbe
  b. Dopis Studentskog zbora KBF-a
 5. Studij i studijski programi
  a. Usvajanje Izvedbenog plana nastave za ak. god. 2020./2021.
  b. Usvajanje Kalendara rada za ak. god, 2020./2021.
 6. Proslava Dana Fakulteta
 7. Poslijediplomski studij
  a. Usvajanje Izvješća o provedbi savjeta Stručnog povjerenstva za reakreditaciju poslijediplomskih studijskih programa
  b. Usvajanje Akcijskog plana za poslijediplomske studijske programe.
  c. Traženje suglasnosti od Senata Sveučilišta u Splitu za raspisivanje natječaja za upis na doktorski studijski program „Kršćanstvo i suvremena kultura'
  d. Traženje suglasnosti od Senata Sveučilišta u Splitu za raspisivanje natječaja za upis na doktorski studijski program „Povijest teologije i kršćanskih institucija'
 8. Profesori
  a. Traženje suglasnosti od Sveučilišta u Splitu za raspisivanje natječaja za radno mjesto docenta na katedri Svetoga pisma Staroga zavjeta
  b. Traženje suglasnosti od Sveučilišta u Splitu za raspisivanje natječaja za radno mjesto asistenta na katedri Filozofije.
 9. Izvješće o provedbi Akcijskog plana provedbe Strateškog programa znanstvenih istraživanja za 2019.
 10. Razno
  a. MZO - Pismo očekivanja za PDS PTKI
  b. Obavijest o upisu CuS-a i SB u državni registar ustanova pri Katoličkoj Crkvi
  c. Obavijest o novom datumu reakreditacije
  d. Dopisi Kongregacije za katolički odgoj
  e. Obavijest o završetku radova na uređenju novih ureda u zgradi A i uređenja prostorije u zgradi C
  f. Preporuka Sveučilišta za COVID-19. 

| Prof.dr.sc. Mladen Parlov, dekan |

Pin It