Objavljen je 2. izmjenjeni Poziv na Sedmu redovitu sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. godini 2019./2020., koja će se održati u četvrtak, 2. srpnja 2020., s početkom u 16 sati u Velikoj dvorani KBF-a.

Prijedlog Dnevnoga reda:

 1. Ovjera zapisnika Šeste redovite sjednice FV-a, održane 12. ožujka i 23. lipnja 2020.
 2. Ovjera zapisnika Druge izvanredne sjednice FV-a, održane 23. lipnja 2020.
 3. Studenti
  a. Izvješće o razredbenom ispitu i motivacijskim razgovorima
 4. Poslijediplomski studij
  a. Razlikovni ispit
  b. Studentske molbe: Tomislav Paleka; Darko Pejanović
 5. Statuti i pravilnici
  a. Izmjene i dopune Statuta
  b. Izmjene i dopune Pravilnika o radu
  c. Izmjene i dopune Pravilnika o radu upravnih tijela KBF-a
 6. Izvještaji Odbora za kvalitetu KBF-a: Izvještaj 1, Izvještaj 2, Izvještaj 3, Izvještaj 4, Izvještaj 5, Izvještaj 6.
 7. Imenovanje mentora u sveučilišnim vježbaonicama za ak. god. 2020./2021.
 8. Odluka o godišnjim odmorima
 9. Razno
  a. Izvješće sa Senata
  b. Ankete
  c. Dopisi

| Prof. dr. sc. Mladen Parlov, dekan | 2.Izmjenjeni Poziv i dnevni red za 7. redovitu sjednicu FV-a | 2.7.2020 |

Pin It