Objavljen je Poziv na Šestu redovitu sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. godini 2019./2020., koja će se održati u četvrtak, 12. ožujka 2020., s početkom u 16 sati u profesorskoj zbornici KBF-a.
Prijedlog Dnevnoga reda:

 1. Ovjera zapisnika Pete redovite sjednice FV-a, održane 13. veljače 2020.
 2. Ovjera Zapisnika Četvrte izvanredne sjednice, održane elektorničkim putem, od 23. do 27. siječnja 2020.
 3. Studenti: molbe i kolizije
 4. Poslijediplomski studij
  a. Izmjene i dopune doktorskog studijskog programa „Kršćanstvo i suvremena kultura”
 5. Profesori
  a. Izvješće Stručnog povjerenstva za ocjenu nastavne djelatnosti prof. dr. sc.. Josipa Mužića, za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju
  b. Dopisi dr. sc. Ivana Tadića (Dopis 1., Dopis 2., Dopis 3.; Mišljenje Etičkog povjerenstva)
 6. Katedre
 7. Izrada Strategije KBF-a za 2020.-2025. i Strateškog programa znanstvenih istraživanja za 2020.-2025.'
 8. Nenastavno osoblje
  a. Raspisivanje natječaja za voditelja knjižnice
  b. Tajnik Fakulteta
 9. Razno
  a. Odluka Senata o prihvaćanju izmjena i dopuna studijskog programa Filozofsko- teološkog integriranog studija
  b. Poziv na sudjelovanje na simpoziju
  c. Godišnji susret profesora filozofije i teologije

| Prof.dr.sc. Mladen Parlov, dekan | Poziv | 4.3.2020 |

Pin It