Članovima Fakultetskog vijeća
Poziv na nastavak Sedme redovite sjednice Fakultetskoga vijeća u ak. godini 2018./2019. s izmijenjenim Dnevnim redom, koja će se održati u utorak, 23. travnja 2019., s početkom u 16.00 sati u profesorskoj zbornici KBF-a.
Prijedlog Dnevnoga reda:
 1. Ovjera zapisnika Treće izvanredne sjednice FV-a, koja je održana elektroničkim putem, od 11. do 15. travnja 2019.
 2. Odluka Velikog kancelara o poništenju natječaja o izboru dekana za ak. god. 2019./20.-2021./22. i raspisivanje novoga natječaja za ak. god. 2019./20, 2021./22.
 3. Studentska pitanja
 4. Dabar — Sustav Digitalnih akademskih arhiva i repozitorija
 5. Poslijediplomski studij
  a. Molba Danijela Holeša za odobrenje teme za licencijat
  b. Molba Ane Marčinko za mentorstvo
 6. Profesori
  a, Izvješće Povjerenstva za natječaje o izboru u zvanje znanstvenoga suradnika dr. sc. Emanuela Petrova
  b. Poništenje natječaja za poslijedoktoranda (Katedru religiozne pedagogije i katehetike promijeniti u Katedru filozofije)
  c. Imenovanje Stručnoga povjerenstva za naslovno predavanje dr. sc. Mihaela Provića
 7. Izvješće Povjerenstva za nagrađivanje
  a. Priznanje za najbolji uspjeh studenata
  b. Priznanje diplomantu
  c. Priznanje za najbolji seminarski rad
  d. Prijedlog nagrade (visina novčane naknade)
  e. Prijedlog kandidata za nagrade i zahvalnicu za nastavno i nenastavno osoblje
  f. Prijedlog nagrade (visina novčane naknade)
  g. Prijedlog Povjerenstva za nagradivanje
 8. Razno
Split, 15. travnja 2019,
 
Izv. prof dr. sc. Alojzije Čondić, dekan
KLASA: 003-08/19-06/0001
URBROJ: 2181-203-01-01-19-0013

 

Pin It