Članovima Fakultetskoga vijeća
Poziv na Osmu redovitu sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. godini 2018./2019., koja će se održati u četvrtak, 6. lipnja 2019., s početkom u 16.00 sati u profesorskoj zbornici KBF-a.
Prijedlog Dnevnoga reda:
 1. Ovjera zapisnika Šeste redovite ijednice FV-a u ak. god. 2018./2019. od 14. ožujka 2019.
 2. Ovjera zapisnika Sedme redovite sjednice FV-a u ak. god. 201 8./2019. od 23. travnja 2019.
 3. Ovjera zapisnika Četvrte izvanredne sjednice FV-a u ak. god. 2018./2019, od 29. travnja 2019.
 4. Ovjera zapisnika Pete izvanredne sjednice FV-a u ak. god. 2018./2019. od 13. svibnja 2019.
 5. Postupak izbora vršitelja dužnosti dekana KBF-a Sveučilišta u Splitu
 6. Studentska pitanja
  a. Molba Studentskoga zbora KBF-a za sufinanciranje studijskoga putovanja
 7. Akademska godina 2019./2020.
  a. Kalendar rada
  b. Usvajanje Izbornih predmeta i seminara
  c. Usvajanje Rasporeda predavanja
 8. Poslijediplomski studij
  a. Upis studenata na sveučilišni poslijediplomski studij u ak. god. 2019./2020.
  b. Prijedlog Povjerenstva za prihvaćanje licencijatske tełne Danijela Holeša
 9. Profesori
  a. Izvješće Povjerenstva za natječaje o zaposlenju na KBF-u prof. dr. sc. Ivana Bodrožića
  b. Traženje suglasnosti od Sveučilišta u Splitu za raspisivanje natječaja za radno mjesto poslijedoktoranda
  c. 1. Molba dr. sc. Marka Mrše o zamrzavanju radnog odnosa na radnomu mjestu predavača na odredeno vrijeme do povratka na rado mjesto
  c. 2. Traženje suglasnosti od Sveučilišta u Splitu za raspisivanje natječaja (zamjena za dr. sc. Marka Mršu) za radno mjesto predavača na odredeno vrijeme na pola radnoga vremena pri Katedri kanonskoga prava
 10. Nenastavno osoblje
  a. Izbor glavnoga tajnika/ce KBF-a Sveučilišta u Splitu
  b. Zahtjev dr. sc. Jure Strujića za neplaćeniłn dopustom
  c. Traženje suglasnosti od Sveučilišta u Splitu za raspisivanje natječaja (zamjena za dr. sc. Juru Strujića) za radno mjesto voditelja ustrojstvene jedinice (interni naziv voditelj knjižnice) na određeno vrijeme do povratka djelatnika na radno mjesto.
 11. Pravilnici
  a. Izvješće Povjerenstva za izradu Statuta i pravilnika
  b. Usvajanje Pravilnika o prijavi i praćenju provedbe projekata
 12. Usvajanje Akcijskoga plana za 2019. godinu
 13. Usvajanje Akcijskoga plana provedbe strateškoga programa znanstvenih istraživanja (2015.-2020.) za 2019. godinu
 14. Izvješće Povjerenstva za znanstvene projekte i znanstvenu djelatnost
 15. Prijedlog inłenovanja dr. sc. Mihaela Provića za predstavnika KBF-a u Uredničkom odboru Sveučilišnoga znanstvenog časopisa ''ST OPEN”
 16. Odluka o godišnjim odmorima za 2019. godinu za sve zaposlenike na KBF-u Sveučilišta u Splitu za: ljetno razdoblje od 15. srpnja do 23. kolovoza 2019. godine i za zimsko razdoblje od 24. prosinca 2019. do 6. siječnja 2020.
 17. Razno.
Split, 30. svibnja 2019.
Izv. prof dr. sc. Alojzije Čondić, dekan
KLASA: 003-08/19-06/0001
URBROJ: 2181-203-01-01-19-0019
Pin It