Članovima Fakultetskog vijeća
Poziv na Sedmu redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. godini 2018./2019., koja će se održati u četvrtak, 11. travnja 2019., s početkom u 16.00 sati u profesorskoj zbornici KBF-a.
Prijedlog Dnevnoga reda:
 1. Ovjera zapisnika Šeste redovite sjednice FV-a u ak. god. 2018./2019. od 14. ožujka 2019.
 2. Studentska pitanja
 3. Dabar — Sustav Digitalnih akademskih arhiva i repozitorija
 4. Odbor za unapredenje kvalitete
 5. Poslijediplomski studij
 6. Profesori
  a. Izvješće Povjerenstva za natječaje o izboru u zvanje znanstvenoga suradnika dr. sc. Emanuela Petrova
  b. Poništenje natječaja za poslijedoktoranda (Katedru religiozne pedagogije promijeniti u Katedru filozofije)
 7. Izvješće Povjerenstva za nagrađivanje
  a. Priznanje za najbolji uspjeh studenata
  b. Priznanje diplomantu
  c. Priznanje za najbolji seminarski rad
  d. Prijedlog nagrade (visina novčane naknade)
  e. Prijedlog kandidata za nagrade zahvalnicu za nastavno i nenastavno osoblje
  f. Prijedlog nagrade (visina novčane naknade)
 8. Uskrsnica nenastavnom osoblju
 9. Voditelj knjižnice KBF-a
 10. Odluka Velikog kancelara o poništenju natječaja o izboru dekana za ak. god. 2019./20.-2021./22. i raspisivanje novoga natječaja za ak. god. 2019./20.-2021./22.
 11. Razno.
Split, 4. travnja 2019.
Izv. prof dr. sc. Alojzije Čondić, dekan

KLASA: 003-08/19-06/0001
URBROJ: 2181-203-01-01-19-0013

 
Pin It