Članovima Fakultetskog vijeća

Poziv na Šestu redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. godini 2018./2019., koja će se održati u četvrtak, 14. ožujka 2019., s početkom u 16.00 sati u profesorskoj zbornici KBF-a. Prijedlog Dnevnoga reda:

  1. Ovjera zapisnika Pete redovite sjednice FV u ak. god. 2018./2019. od 14. veljače 2019.
  2. Studentska pitanja
  3. Poslijediplomski studij
  4. Profesori
  5. Pravilnici
  6. Projekti
  7. Suglasnost za počasnoga doktora znanosti na Filozofskomu fakultetu
  8. Suglasnost za raspisivanje natječaja za tajnika/icu KBF-a
  9. Razno.

Split, 7. ožujka 2019.

KLASA: 003-08/19-06/0001
URBROJ: 2181 -203-01-01-19-0010

Pin It