Na Desetoj redovitoj sjednici Fakultetskoga vijeća, održanoj 5. rujna 2019., pod točkom 4.3., Fakultetsko je viieće, na prijedlog dekana, imenovalo Stručno povjerenstvo za izbor dr. sc. Domagoja Volarevića u suradničko zvanje i na radno mjesto za poslijedoktoranda iz podružja humanističkih znanosti, polja teologije, grane liturgika pri Katedri liturgike KBF-a Sveučilišta u Splitu u sastavu: prof. dr. sc. Ivica Žižić, predsjednik, prof. dr. sc. Anđelko Domazet, član i prof. dr. sc. Ante Crnčević, vanjski član (KLASA: 003-05/19-03/0001, URBROJ: 2181-203-02-01-19-00117).

Nakon što smo svu dokumentaciju poslali prof.dr.sc. Ivici Žižiću on je odbio obaviti postupak za izbor dr. sc. Domagoja Volarevića u suradničko zvanje i na radno mjesto za poslijedoktoranda pri Katedri liturgike iz razloga što prethodno s njim nitko nije o tomu razgovarao. Prof. dr. sc. Ivica Žižić je pročelnik Katedre liturgike i to je njegova radna obveza, kao svih drugih nastavnika.

Budući da se radi o žurnosti predmeta, jer dr. sc. Domagoju Volareviću 30. listopada 2019. godine istječe ugovor o radu na određeno vrijeme i ako ga ne izaberemo u spomenuto zvanje i na radno mjesto, spomenuti nastavnik ostaje bez radnoga mjesta, a Fakultet bez nastavnika na Katedri liturgike.
Stoga, na temelju čl. 11. Pravilnika o radu upravnih tijela Katoličkoga bogoslovnog fakultela Sveučilišta u Splitu sazivam Sedmu izvanrednu sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. god. 2018./2019., koja će se održati elektroničkim načinom zbog žurnosti predmeta o kojemu treba donijeti odluku.

Predlažem:

  1. Poništenje odluke Fakultetskoga vijeća od Desete redovite sjednice, održane 5. rujna 2019., pod točkom 4.3. (KLASA: 003-05/19-03/0001, URBROJ: 2181-203-02-01-19001 1 7), o imenovanju Stručnoga povjerenstvo za izbor dr. sc. Domagoja Volarevića u suradničko zvanje i na radno mjesto za poslijedoktoranda iz područja humanističkih znanosti, polja teologije, grane liturgika pri Katedri liturgike KBF-a Sveučilišta u Splitu u sastavu: prof. dr. sc. Ivica Zižić, predsjednik, prof dr. sc. Anđelko Domazet, član i prof. dr. sc. Ante Crnčević, vanjski član.
  2. Imenovanje Stručnoga povjerenstvo za izbor dr. sc. Domagoja Volarevića u suradničko zvanje i na radno mjesto za poslijedoktoranda iz područja humanističkih znanosti, polja teologije, grane liturgika pri Katedri liturgike KBF-a Sveučilišta u Splitu u sastavu: prof. dr. sc. Anđelko Domazet, predsjednik, doc. dr. sc. Edvard Punda, član i prof. dr. sc. Ante Crnčević, vanjski član.

Gornje prijedloge stavljam pred članove Fakultetskoga vijeća u obliku sljedećih upita:

  1. Tko je (za, protiv, suzdržan) da se poništi odluka Fakultetskoga vijeća donesena na Desetqj redovitoj sjednici, održanoj 5. rujna 2019., pod točkom 4.3. (KLASA: 00305/19-03/0001, URBROJ: 2181-203-02-01-19-001 17), 0 imenovanju Stručnoga povjerenstvo za izbor dr. sc. Domagoja Volarevića u suradničko zvanje i na radno mjesto za poslijedoktoranda iz područja humanističkih znanosti, polja teologije, grane liturgika pri Katedri liturgike KBF-a Sveučilišta u Splitu u sastavu: prof. dr. sc. Ivica Žižić, predsjednik, prof. dr. sc. Anđelko Domazet, član i prof. dr. sc. Ante Crnčević, vanjski član?
  2. Tko je (za, protiv, suzdržan) da se o imenuje Stručno povjerenstvo za izbor dr. sc. Domagoja Volarevića u suradničko zvanje i na radno mjesto za poslijedoktoranda iz područja humanističkih znanosti, polja teologije, grane liturgika pri Katedri liturgike KBF-a Sveučilišta u Splitu u sastavu: prof. dr. sc. Anđelko Domazet, predsjednik, doc. dr. sc. Edvard Punda, član i prof. dr. sc. Ante Crnčević, vanjski član?
    Molim Vas da nąjkasnije do ponedjeljka, 16. rujna 2019., do 14.00 sati, o svakoj pojedinoj točci, elektroničkim putem glasujete: ZA, PROTIV, SUZDRŽAN na e-mail tajnice Fakulteta s. Manete Mijoč: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Split, 12. rujna 2019. godine

Izv. prof dr. sc. Alojzije Čondić, dekan

KLASA: 003-08/19-06/0001
URBROJ: 2181-203-01-01-19-0037

 

Pin It