Članovima Fakultetskoga vijeća

Poziv na Šestu izvanrednu sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. godini 2018./2019., koja će se održati u četvrtak, 27. lipnja 2019., s početkom u 16.00 sati u profesorskoj zbornici KBF-a.

Prijedlog Dnevnoga reda:

 1. Izbor dekana KBF-a Sveučilišta u Splitu za razbolje od ak. god 2019./20. do ak. god. 2021./22.
 2. Profesori
  a. Molba doc. dr. sc. Domagoja Runje za produljenje vremenskoga roka u znanstveno-nastavnomu zvanju i na radnomu mjestu docenta (vezano uz službu prodekana za nastavu)
  b. Izvješće Stručnoga povjerenstva za nastupno predavanje dr. sc. Mihaela Provića
  c. Izvješće Povjerenstva za natječaje o izboru nastavnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za dr. sc. Domagoja Volarevića
  d. Imenovanje Povjerenika KBF-a Sveučilišta u Splitu za Europass Digitally Signed Credentials (DSC)
 3. Razno.

Split, 19. lipnja 2019.

Izv. prof dr. sc. Alojzije Čondić, dekan

KLASA: 003-08/19-06/0001
URBROJ: 2181-203-01-01-19-0029

Pin It