Sukladno članku 22. stavku 3. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 45/09), Agencija za znanost i visoko obrazovanje je, u postupku reakreditacije, donijela Akreditacijsku preporuku za Katolički bogoslovni fakultet Sveudilišta u Splitu.

Pin It