Ovo Izvješće o reakreditaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu napisalo je Stručno povjerenstvo koje je imenovala Agencija za znanost i visoko obrazovanje, a temelji se na Samoanalizi Visokog udilišta i popratnoj dokumentaciji, kao i na posjetu Visokom učilištu.

Pin It