Na temelju članka 22. Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 45/09) te članka 30. stavka 1. točke 1. te članka 22. i članka 44.stavka 2. Statuta Agencije za znanost i visoko obrazovanje od 01. veljače 2010.g., Akreditacijski savjet Agencije za znanost i visoko obrazovanje je na svojoj 39. sjednici održanoj dana 28. svibnja 2013.g. usvojio, a ravnateljica Agencije donijela sljedeći PLAN REAKREDITACIJE VTSOKIH UČILIŠTA U AKADEMSKOJ GODINI 2013./2014.

Pin It