Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj

Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj raspisalo je Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Povjerenstva za prigovore. Povjerenstvo za prigovore stručno je tijelo Agencije koje odlučuje o prigovoru izjavljenom u postupcima vanjskog vrednovanja.


Povjerenstvo se sastoji od sedam članova koje imenuje Nacionalno vijeće: pet članova iz reda redovitih profesora ili redovitih profesora u trajnom izboru, pri čemu najmanje dva člana trebaju biti pravne struke, jednog člana iz reda profesora stručnih studija te jednog člana iz reda studenata u redovitom statusu.
Prijedlozi se dostavljaju do 25. studenoga 2023. do 16.00 sati.

Pin It