Objavljeno je Izvješće o radu Odbora za unaprijeđenje kvalitete KBF-a u Splitu za akad. god. 2020./2021.

Izvješće o radu Odbora za akad.god. 2020./2021. | Doc. dr.sc. Mihael Prović, Voditelj Odbora za unaprijeđenje kvalitete | 

Pin It