Objavljen je Plan aktivnosti rada Odbora za unaprjeđenje kvalitete Katoličkog bogoslovnog Fakulteta u Splitu za akademsku godinu 2021./2022.

| Doc.dr.sc. Mihael Prović, Voditelj odbora | Plan aktivnosti za akad.god. 2021./22. | 

Pin It