Alumni  - Udruga bivših studenata KBF-a "Teofil" organizira od 14. do 16. studenog 2016. Školu retorike i govorništva u Sveučilišnoj knjižnici na Kampusu. Svaki dan program počinje u 17,00 sati i taje do 20,00. | Udruga Teofil | Plakat | 11.11.2016 |

Pin It