Objavljeno je Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu. | Izvješće ZPPI 2017 (PDF) | Izvješće ZPPI 2017 (csv) | Ivana Papac, dipl.iur, voditeljica kadrovske službe i službenik za informiranje | 16.2.2018 |

Pin It