Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu,

- putem faxa na broj 021 / 386 144

- putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - poštom ili

donijeti osobno u Tajništvo Fakulteta na adresu: Katolički bogoslovni fakultet Split, Zrinsko – frankopanska 19 21 000 Split od 08 .00 do 16.00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Službenik za informiranje: Ivana Papac dipl.iur

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku Prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, koja naknada se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija („Narodne novine“, br. 12/14).

U prilogu se nalaze obrasci: Zahtjev za pristup informacijama i Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

Zahtjev za pristup informacijama KBF-a u Splitu | Zahtjev za ponovnu uporabu informacija KBF-a u Splitu | Ivana Papac, dipl.iur. | 6.2.2015 |

Pin It