Obrada osobnih podataka koju provodi matična ustanova u sustavu AAI@EduHr

Zašto prikupljamo i obrađujemo vaše osobne podatke?

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu je matična ustanova - davatelj elektroničkih identiteta u sustavu AAI@EduHr. Vaš i osobni podaci pohranjeni u našem LDAP imeniku služe tome da Vam omoguće korištenje usluga dostupnih kroz sustave AAI@EduHr , eduGAIN i eduroam osiguravajući pri tom pouzdanu, sigurnu i unificiranu prijavu za korištenje tih usluga.

Koje osobne podatke prikupljamo i obrađujemo?

Podaci koji mogu biti pohranjeni u našem LDAP imeniku popisani su na adresi:

https://www.aaiedu.hr/o-sustavu/imenicke-sheme/shema

Sve podatke koji su o vama pohranjeni u LDAP imeniku možete vidjeti (nakon prijave svojom korisnič kom oznakom i zaporkom) kroz sučelje za održavanje imenika na adresi:

https://www.kbf.unist.hr/ldap/

Osim navedenih , prikuplja mo i podatke o korištenju v ašeg elektroničkog identiteta na na čin da bilježimo vrijeme i podatke o uređaju i sustavu preko kojeg je stigao zahtjev.

S kim dijelimo vaše osobne podatke?

Da bismo Vam omogućili pristup uslugama, potrebnu razinu sigurnosti i kvalitete usluga unutar sustava, u trenutku pristupa nekoj usluzi u sustavu AAI@EduHr usluzi možemo proslijediti neke vaše osobne podatke. Točan popis podataka koje prosljeđujemo pojedinoj usluzi možete za svaku pojedinu uslugu pronaći na adresi:

https://www.aaiedu.hr/statistika-i-stanje-sustava/web-aplikacije

Koliko čuvamo vaše podatke?

Podatke o korištenju vašeg elektroničkog identiteta čuvamo 24 mjeseca (kako bismo mogli osigurati razin u sigurnosti i kvalitete uslu ge te zadovoljiti zakonske obaveze).

Po gubitku prava na e-identitet vaše osobne podatke brišemo iz LDAP imenika nakon najviše 90 dana.

Koja su vaša prava?

Vaša su prava, sukladno uvjetima iz Opće uredbe o zaštiti podataka, pravo na pristup osobnim podacima koje prikupljamo, pravo na brisanje (zaborav), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na ispravak osobnih podataka ukoliko su oni neispravni ili su izmijenjeni.

| Željko Matas, Voditelj Računalnog ureda | 15.11.2018 |

Pin It