Objavljeno je godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)  za 2018. godinu.

| Ivana Papac, dipl.iur., Službenik za informiranje | Godišnje izvješće za 2018. godinu [PDF]Godišnje izvješće za 2018. godinu [CSV] | 12.2.2019 |

Pin It