Na temelju članka 31. stavka 1. Statuta Sveučilišta u Splitu, a u svezi članka 58. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članaka 30. i 31. Statuta Sveučilišta u Splitu, na 47. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu, održanoj dana 27. svibnja 2021. godine pod točkom 9. dnevnog reda, donesena je sljedeća ODLUKA o pokretanju postupka za izbor sljedećih kategorija članova Senata Sveučilišta u Splitu:

  1. redoviti profesori biraju iz svojih redova (svog područja znanosti ili područja umjetnosti) jednog (1) člana u sljedećim kategorijama: A1) redoviti profesori iz područja prirodnih znanosti i redoviti profesori iz područja biotehničkih znanosti, A2) redoviti profesori iz područja tehničkih znanosti i redoviti profesori iz interdisciplinarnih područja znanosti, A3) redoviti profesori iz područja biomedicine i zdravstva, A4) redoviti profesori iz područja društvenih znanosti, A5) redoviti profesori iz područja humanističkih znanosti, A7) redoviti profesori iz područja umjetnosti i redoviti profesori iz interdisciplinarnih područja umjetnosti
  2. zaposlenici Sveučilišta u Splitu u znanstveno-nastavnim ili umjetničko-nastavnim zvanjima izvanrednog profesora ili docenta te zaposlenici u nastavnim i suradničkim zvanjima zajedno biraju jednog (1) predstavnika iz svojih redova
  3. C) voditelji i zamjenici samostalnih studija Sveučilišta u Splitu biraju jednog (1) predstavnika iz svojih redova (Hotelijerstvo i gastronomija, Mediteranska poljoprivreda i Vojno pomorstvo)
  4. ostali zaposlenici (nenastavno osoblje) biraju iz svojih redova jednog (1) člana

| Ivana Papac, dipl.iur. | Odluka Rektora |


 

Pin It