Sveučilište u Splitu

Na temelju članka 25. stavaka 3. i 4. Statuta Sveučilišta u Splitu, u postupku izbora rektora Sveučilišta u Splitu za mandatno razdoblje od 1. listopada 2022. godine do 30. rujna 2026. godine, a koji postupak je pokrenut po službenoj dužnosti, na 58. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu, održanoj dana 12. siječnja 2022. godine pod točkom 3. dnevnog reda, donesena je sljedeća ODLUKA:

Sveučilište u Splitu

Na temelju članka 25. stavka 1. Statuta Sveučilišta u Splitu, a sukladno članku 93. stavku 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), upućujemo Poziv za dostavu prijedloga kandidata za izbor rektora Sveučilišta u Splitu za mandatno razdoblje od 1. listopada 2022. godine do 30. rujna 2026. godine.

Potkategorije