4. Kvalitetno obrazovanje, 17. Partnerstvom do ciljeva
images/TiK_2.png

U četvrtak i petak, 19. i 20 listopada 2023., na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu održat će se 29. međunarodni teološki simpozij  "Teologija i književnost: vjera, iskustvo, umjetnost". Na simpoziju će sudjelovati 12 predavača koji dolaze iz inozemstva, s drugih institucija i učilišta u Hrvatskoj te s Fakulteta.

Simpozij će se prenositi uživo, preko Youtube kanala Fakulteta.

Ključna i zajednička točka teologiji i književnosti je utjelovljeni Logos – Riječ koja je postala tijelom. On nije plod razuma i filozofsko-teoloških zaključaka, već Božji dar ljudskome razumu, koji se utkaje u ljudsko iskustvo do najdublje pore. I od teologije i od književnosti očekuje se stoga napor razumijevanja ovog velikog dara, te žar prenošenja i svjedočenja svim raspoloživim sredstvima, sposobnostima i mogućnostima. Logos kao izvor pismenosti i teologije postaje izazov i za filozofe i za teologe, ali ništa manje i za književnike i pjesnika. I ukoliko prihvate ovaj izazov i na nj odgovore, on postaje i kruna njihova opusa i stvaralačke igre da sa svom umješnošću i preciznošću izraze ljepotu koju im on daje osjetiti i razmatrati.

Cilj simpozija je staviti u središte pozornosti teološke, to jest vjerske teme u književnosti, bilo da je riječ o nekom književnom rodu i vrsti (pjesništvo, književnost za djecu, kazalište, romani) bilo da se istražuje nekoga od značajnih književnika koji je u svojim djelima obrađivao vjerske teme. U izlaganjima govoriti će se ne samo o biblijskim temama prisutnim u književnosti, nego i o sadržajima koji tematiziraju općeljudske vrednote poput ćudorednog života i obiteljskih vrednota. Propitivati će se prisutnost i značenje vjerskih tema i sadržaja u književnosti, to jest istražiti kako se vjera, iskustvo i umjetnost isprepleću i kako različite vrste književnosti prenose one iste sadržaje koje filozofija i teologija prenose konceptualnim putem.

Pin It