Međunarodni znanstveni simpozij Politička perspektiva općeg dobra održat će se u Splitu od ponedjeljka 8. do srijede 10. svibnja 2023. godine. Simpozij se održava u sklopu Vidik Festivala. Organizator simpozija je udruga Docar Centar Split u suradnji s Papinskim sveučilištem sv. Tome Akvinskog (Angelicum) iz Rima i Hrvatskom udrugom Benedikt.

Od predavača posebno ističemo sestru Helen Alford, dekanicu Fakulteta društvenih znanosti na Angelicumu i predsjednicu Papinske akademije za društvene znanosti koja će uz predavanje održati i fokus grupu, pa ovim putem potičemo sve koje zanima više informacija o Akademiji, da se prijave i tako osiguraju svoje mjesto na fokus grupi sa sestrom Alford.

Više informacija možete pronaći na stranici udruge (https://docatsplit.com/), a o programu i načinu prijave na radionice i fokus grupe ovdje:

-        Program simpozija: https://docatsplit.com/2023/04/25/politicka-perspektiva-opceg-dobra/

-        Prijava na radionice i fokus grupe: https://docatsplit.com/2023/04/25/simpozij-radionice-i-fokus-grupe/

Ovaj simpozij je namjenjen svima koje socijalni nauk Crkve zanima te žele saznati više o tome što Crkva predlaže društvu i na koji način vodi dijalog sa svijetom u kojem djeluje.

Pin It