skup TMS

 

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu i Hrvatsko katoličko liječničko društvo (HKLD web) pozivaju vas na međunarodni znanstveni skup "Teologija i medicina pred izazovima promjene spola" koji će se održati 12. svibnja 2023. (petak) u velikoj dvorani Fakulteta (I. kat, Zrinsko-frankopanska 19, Split). Skup će okupiti 14 domaćih i inozemnih predavača koji će o izazovima promjene spola govoriti iz medicinske, pravne, društvene i humanističke perspektive znanosti.

 

U pogledu medicinskih znanosti, na skupu će biti riječi o psihijatrijskim, edokrinološkim, hormonskim i anatomskim aspketima promjene spola. Druga sesija će biti posvećena društveno-humanističkim aspektima rodne fluidnosti i transrodnosti, pitanjima identiteta, njegovog razvoja i utjecaja krize identiteta na odluke adolescenata. U posljednjoj sesiji bit će riječi o pravnoj regulaciji medicinske promjene spola u državama članicama EU, integraciji prava na promjenu spola u hrvatskom pravnom poretku, te konačno odnos kanonsko pravnih odredbi prema ovim pitanjima.

Program skupa prenosit će se i uživo putem Facebook stranice Fakulteta.   

Sudjelovanje na skupu priznaje se kao stručno usavršavanje magistara farmacije i u okviru trajne medicinske izobrazbe liječnika.  

 

Pin It