Sukladno Planu aktivnosti s postavljenim ciljevima i preporukama Stručnoga povjerenstva i Akreditacijskog savjeta (vidi čl. 2.4.6.) Uredničko vijeće časopisa "Crkva u svijetu" raspisuje interni

NATJEČAJ

za izbor pomoćnika glavnog urednika znanstvenog časopisa "Crkva u svijetu" za razdoblje od jedne godine.

Na raspisani natječaj mogu se prijaviti:

  • studenti iz redova doktoranda poslijediplomskog studija Katoličko bogoslovnog fakulteta, Sveučilišta u Splitu

Pristupnicima natječaja se nude sljedeći uvjeti:

  • angažman u radu od 20 do 30 sati po izlasku broja znanstvenog časopisa "Crkve u svijetu";
  • ukupne sate angažmana, Povjerenstvo za PDS će vrednovati ECTS bodovima;
  • izbor za pomoćnika je na razdoblje od godine dana;
  • stjecanje prakse, iskustva u znanstveno-istraživačkom radu te u uredničkim poslovima;
  • izabrana osoba ne prima novčanu naknadu za navedeni rad.

Prijave se dostavljaju u Uredništvo „Crkve u svijetu“, s naznakom: Natječaj za pomoćnika urednika znanstvenog časopisa „Crkve u svijetu".

Rok prijave osam radnih dana od dana objave natječaja.

| Prof. dr. sc. Ivan Bodrožić, Glavni urednik CuS-a  | Natječaj |

Pin It