Voditelji studenata u svim godinama studija na našem Fakultetu za akad.god.2020./2021. su:

Filozofsko-teološki studij:

  1. godina FTS: Doc. dr. sc. Edvard Punda
  2. godina FTS: Mr. sc. Šimun Markulin
  3. godinaFTS: Dr. sc. Boris Vidović
  4. godina FTS; Doc. dr. sc. Mihael Prović
  5. godina FTS: Doc. dr. sc. Šimun Bilokapić i dr. sc. Domagoj Volarević.

Teološko-katehetski studij:

  1. godina Preddiplomskog TKS: Dr. sc. Gina Šparada
  2. godina Preddiplomskog TKS: Dr. sc. Ivica Jurić
  3. godina Preddiplomskog TKS: Mr. sc. Jenko Bulić
  1. godina Diplomskog TKS: Doc. dr. sc. Domagoj Runje
  2. godina Diplomskog TKS: Prof. dr. sc. Jadranka Garmaz

Odluka | Doc. dr. sc. Ante Akrap, prodekan za nastavu | 

Pin It