Sukladno preporuci Sveučilišta u Splitu te odluci epidemiološke službe nastava na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu ovaj tjedan će se održavati prema modelu C, odnosno izvodit će se na daljinu.
| Dekan KBF-a, prof. dr. sc. Mladen Parlov |

Pin It