Objavljeni su nadnevci konzultacija studenata sa nastavnicima za ljetni semestar akad.god. 2020./21.

| Doc. dr. sc. Ante Akrap, prodekan za nastavu | Nadnevci konzultacija

Pin It