U ponedjeljak, 17. srpnja 2023. godine, u 12.00 sati u Velikoj dvorani Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Splitu, upriličit će se obrana doktorskoga rada lic. theol. Darka Rapića na temu: "Migracije u Europi i Crkva: Suvremeni izazovi migracija iz perspektive socijalnog nauka Crkve" pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Stjepana Balobana.

Pin It