KBF Split

Temeljem čl. 11. Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom studiju Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Odluke Fakultetskog vijeća Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu sa Sedme redovite sjednice u ak. g. 2022./23. održane 20. travnja 2023. (KLASA: 029-06/23-06/00001, URBROJ: 2181-203-02-01-230068), te sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Splitu  sa 84. sjednice KLASA: 029-03/2301/08, URBROJ: 2181-202-3-01-33, održane 31. svibnja 2023. Katolički bogoslovni fakultet (dalje: KBF) raspisuje NATJEČAJ za upis na Sveučilišne doktorske studije Katoličkog bogoslovnog fakulteta  Sveučilišta u Splitu:

 1. Kršćanstvo i suvremena kultura
 2. Povijest teologije i kršćanskih institucija

Uvjeti za upis:

 • završen diplomski studij teologije, katehetike, religijskih znanosti ili drugih humanističkih studija na crkvenim učilištima s najnižom ocjenom vrlo dobar (3,5)
 • završen studij koji je u prijediplomskom i diplomskom ciklusu imao veći broj predmeta iz teologije i filozofije, a koji nije dovoljan za teološki poslijediplomski studij, uz položen razlikovni dio
 • završen četverogodišnji katehetski studij po studijskim programima KBF-a do ak.

god.2005./2006., uz položen razlikovni dio

 • završen petogodišnji teološko-katehetski studij KBF-a, uz položen razlikovni dio
 • sposobnost služenja latinskim jezikom i vladanje jednim od pet jezika (engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski)

 O mogućnosti polaganja razlikovnog dijela vidjeti na: https://www.kbf.unist.hr/hr/vijesti-pds/2369-razlikovni-ispit-za-upis-na-doktorske-studijekbf-a-u-ak-g-2023-24

Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija:

Doktor znanosti s naznakom područja humanističkih znanosti (dr. sc. human.)

Tijekom studija, na način utvrđen Pravilnikom o poslijediplomskom studiju KBF-a, stječe se i stupanj licencijata u skladu s crkvenim propisima.

Trajanje studija je 6 semestara

ECTS: 180

Broj pristupnika po studijskom programu: najviše 10.

Prednost pri upisu imaju studenti s većim prosjekom ocjena tijekom studija.

Cijena studija: 1.061,78 € po godini studija. Mogućnost plaćanja u dvije rate.

Prijave se podnose poštom (preporučeno) uz naznaku: “Za: Natječaj za Sveučilišni doktorski studij” ili osobno na adresu: 

Sveučilište u Splitu, Katolički bogoslovni fakultet 

Zrinsko-Frankopanska 19

HR – 21 000 Split

Prijava mora sadržavati:

 • Molbu naslovljenu na Dekanat KBF-a s naznakom studijskog programa koji se upisuje
 • Ovjerenu kopiju diplome
 • Domovnicu ili drugi odgovarajući dokument za strane državljane
 • Ovjeren prijepis ocjena prethodnih studija
 • Ovjerenu kopiju svjedodžbe prethodno završenog školovanja ili škole stranih jezika kojom se dokazuje poznavanje barem jednog od pet svjetskih jezika (engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski)

 • Dokaz o poznavanju latinskog jezika
 • Nihil obstat vlastitog Ordinarija za klerike i članove redovničkih zajednica 8) Životopis

Natječaj je otvoren do 30. rujna 2023.

Prijave podnijeti u tajništvu KBF-a na navedenoj adresi.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 021/308 300; 021 308/322, a upiti na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pin It