Sukladno dopisu Velikoga kancelara Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Splitu, mons. dr. se. Marina Barišića, (Br. 15/2019-VK), od 8. travnja 2019. godine, zbog proceduralnih razloga, poništava se raspisani Natječaj za izbor dekana Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Splitu za razdoblje od 2019./20. do 2021./22, godine, raspisan 8. travnja 2019. godine.

| Izv.prof.dr.sc. Alojzije Čondić, dekan | Odluka | 30.4.2019 |

Pin It