Dana 16. svibnja sa početkom u 16:00 u "Studentuši" (Zrinsko-Frankopanska 38) svečano, po prvi

...

Vikend koji je iza nas bio je za 8 studentica i jednog našeg profesora jedan od onih vikenda za

...

Što je Dijalog Europske unije s mladima?

Na Vijeću za obrazovanje, mlade, kulturu i sport Europske unije

...

Sveučilište u Splitu, sukladno odredbama Pravilnika, raspisuje Dopunski natječaj za dodjelu 9

...

U okviru programa i sadržaja duhovne asistencije studenata laika KBF - a u Splitu u Došašću se

...